خدمات

محورهای مورد نظر درخصوص ارائه خدمات مرتبط با مطالعات فنی، اقتصادی و مالی عبارتست از ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای در هر یک از زمینه های زیر :

1- مطالعه پتانسیل‌های اقتصادی
2- معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی، خارجی و یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک
3- تهیه گزارش توجیهی برای طرح‌های اقتصادی تولیدی و خدمات
4- مطالعات امکان سنجی مقدماتی (PFS) و تفصیلی (FS) طرح های ایجاد صنایع جدید مشتمل بر معرفی محصول، بررسی بازار داخلی و خارجی، بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح
5- مطالعات امکان سنجی طرح های توسعه واحدهای صنعتی
6- مطالعات امکان سنجی طرح های نوسازی و بازسازی واحد های صنعتی
7- مطالعات امکان سنجی طرح های خدماتی و آموزشی
8- مطالعه و مقایسه فنی و اقتصادی خرید ماشین آلات و تجهیزات
9- مطالعات مکان یابی طرح ها
10- مطالعات انتخاب صنایع مناسب جهت استقرار در استان ها، شهرستان ها، شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
11- مطالعات امکان سنجی صادرات و بررسی بازارهای هدف صادراتی
12- مطالعات وضعیت موجود کارخانجات به منظور عارضه یابی از دیدگاه مهندسی صنایع و مالی
13- مطالعات تدوین برنامه های استراتژیک، طرح های تجاری و بهینه یابی برنامه تولید کارخانجات
14- تدوین گزارش های مالی جهت استفاده از تسهیلات بانک های داخلی و خارجی

فعالیت ها ی شرکت مهندسین مشاور پژوهشگران بصیر

تفکر حل مسأله در هسته اصلی این مجموعه باعث شده تا خدمات مشاوره ارائه شده کاملاً کاربردی و با هدف حل مشکلات ذینفعان محترم باشد

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-stock-search” icon_font_align=”center” icon_size=”70px” icon_color=”#3367d6″]

تحقیقات بازار

انجام مطالعات امکانسنجی و تحقیقات بازار

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-industries-alt-2″ icon_font_align=”center” icon_size=”80px” icon_color=”#3367d6″]

سرمایه گذاری صنعتی

خدمات مشاوره‌ای در زمینه های سرمایه گذاری های صنعتی

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-calculator-alt-2″ icon_font_align=”center” icon_size=”60px” icon_color=”#3367d6″]

بازارهای مالی

خدمات مشاوره ای در زمینه بازارهای مالی

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-growth” icon_font_align=”center” icon_size=”70px” icon_color=”#3367d6″]

بازاریابی

خدمات مشاوره ای در حوزه های بازاریابی

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-certificate-alt-1″ icon_font_align=”center” icon_size=”70px” icon_color=”#3367d6″]

مجوزهای صنعتی

مکان یابی و اخذ کلیه مجوزهای واحدهای صنعتی

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-open-eye” icon_font_align=”center” icon_size=”70px” icon_color=”#3367d6″]

نظارت و برنامه ریزی

نظارت بر احداث واحدهای صنعتی و برنامه ریزی کنترل پروژه

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-ui-clip-board” icon_font_align=”center” icon_size=”70px” icon_color=”#3367d6″]

عارضه یابی و بهینه سازی

عارضه یابی بنگاه ها و بهینه سازی فرآیندها

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-file-alt” icon_font_align=”center” icon_size=”70px” icon_color=”#3367d6″]

تدوین برنامه

تدوین برنامه استراتژیک و برنامه های راهبردی بنگاه ها