کارشناس ارشد حقوق خصوصی

وکیل رسمی دادگستری و عضو کانون وکلای تهران

با بیش از 7 سال سابقه وکالت