مهندس پرویز زاهد

رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی شرکت سبز نما فیلم

سهامدار و مدیر اجرایی کانون تبلیغات آبی گرافیک

طراح و مشاور تبلیغاتی شرکت‌های شوکوپارس، مینو و کرمان خودرو

مدیر اجرائی نی نی سایت

موسس و مدیر استارت آپ شاپفا

مشاور تبلیغاتی صدا و سیما