دارای مدرک دکترای اقتصاد

مدیرعامل شرکت گروه مهندسین مشاور پژوهشگران بصیر

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

10 سال سابقه مشاوره سرمایه گذاری و مطالعات بازار

مشاور و طراح مالی صندوق های سرمایه گذاری و موسسات مالی، اعتباری