• مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت پاسارگاد
  • سهامدار و عضو هیئت مدیره شرکت پترو انرژی قصر
  • مشاور اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی
  • مشاور انجمن صنایع بازیافت نفت (قائم مقام دبیر کل)
  • مشاور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  • مشاور فن آوری اطلاعات رییس هیئت عامل سازمان گسترش (ایدرو)
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت فن آوری اطلاعات ایده رو