مشاوره ایجاد کسب و کار

قصد دارید کسب و کاری برای خود راه اندازی کنید؟

بی شک در ابتدا پرسش‌های فراوانی ذهن شما را مشغول می‌کند:

  • برای راه اندازی کسب و کارتان به چه مجوزهایی نیاز است؟
  • به چه میزان از حداقل سرمایه در این کار جهت راه اندازی نیاز دارید؟
  • آیا سرمایه به تنهایی می‌تواند تضمین کننده موفقیت شما در کسب و کار باشد؟
  • چه ابزارها و منابع دیگری وجود دارند که بتوانند کمبود منابع مالی را جبران کنند؟
  • میزان ریسک این کسب و کار با توجه به شرایط اقتصادی کشور چه میزان خواهد بود؟
  • چگونه می‌توان با وجود تعداد رقبا که پیش از این در  بازار وارد شدند سهم قابل توجهی از بازار را کسب کرد؟

و ….

برای پاسخگوئی به این قبیل پرسش‌ها نیاز به یک مشاور دارید که یا در زمینه موضوع فعالیتتان طی مسیر کرده و یا اینکه تجربه و تخصص مشاوره در آن زمینه را داشته باشد. ما، گروه مهندسین مشاور پژوهشگران بصیر(سهامی خاص) این امکان را برای شما کارآفرین و سرمایه گذار محترم فراهم کردیم تا تجربه، دانش و تخصص خود را جهت موفقیت شما در اختیار قرار دهیم.